Designed by: cezaskal 2007-2009 © GOPS w Złotoryi

www.gminnafotografia.blo.pl

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zapraszamy na naszą nową stronę pod adresem:

www.gops.zlotoryja.com.pl

Adres:

Złotoryja 59-500
Al. Miła 4

Powiat: złotoryjski

Telefon: 0768783021
Faks: 0768783022

Dokumenty do pobrania

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:

Kierownik GOPS w Złotoryi Urszula Skała

Zadaj pytanie

CZAS PRACY:


Poniedziałek - piątek
7,
30 - 15, 30

web stats stat24

Fundacja ANIMUS powstała 15 lipca 2008 r. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Odnaleźć Siebie” ze Złotoryi. Wspieramy dzieci z rodzin ubogich z terenu miasta i gminy Złotoryja oraz młodzież z Ogniska Wychowawczego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty. Chcemy wspierać młodzież zdolną, rozwijać jej pasje i zainteresowania. Pomóc nam może w realizacji celów Twoja dobroć wyrażona w bezcennej pomocy, zainteresowaniu losem młodych ludzi. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt. Za okazane SERCE dziękujemy.

Skype

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA GOPS:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493, z późn.zm.)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 145, poz. 887, z późn.zm.)